Kobiety łagodzą obyczaje, są kochane i sprawdzają się w rządzeniu

Przekazy mówią, że początki święta „Dnia Kobiet” sięgają starożytnego Rzymu. Dzień Kobiet był wówczas oddaniem czci bogini Junony, która była opiekunką życia kobiet. Kobiety modliły się o szczęście w życiu małżeńskim, a mężowie w tym dniu obdarowywali swoje żony prezentami… My jednak zacznijmy od roku 1789, od rewolucji francuskiej, kiedy to fundamentem postępowej europejskiej myśli politycznej, stał zapis: ,,Równość wobec prawa, równość płci i równość polityczna”. Na przestrzeni minionych 233 lat ta – wówczas rewolucyjna teoria, w dużej mierze odnosząca się do kobiet – była wciąż rozwijana, głównie w walce politycznej, ale też i za tę równość zostało przelane niemało krwi. Historia Żyrardowa zna wiele takich przykładów…

Z okazji „Święta Kobiet” prezentujemy mały kobiecy przegląd kadrowy w naszym regionie.

Pani radne nie są wyjątkami

Sprawdźmy. Jak to jest w naszych lokalnych samorządach z obsadą wybieralnych funkcji radnych przez kobiety?

Rada Powiatu Żyrardowskiego: Trzy panie są radnymi w 19-osobowym składzie rady – 16 proc. Są to: Genowefa Milczarek, Beata Sznajder; Anna Bednarek – 16 proc.

Rada Miasta Żyrardowa: W 21 osobowym samorządzie nowej kadencji znalazło się 8 kobiet: Elżbieta Wrońska – wiceprzewodnicząca rady; Monika Gwiaździńska-Wrzesień, Grażyna Stefańska, Gabriela Polańska, Edyta Lubańska, Żaneta Wesołowska, Anna Maria Kozłowska, Teresa Lefelt i Monika Plak – 43 proc.;

Rada Miasta w Mszczonowie. W 15-osobowej radzie zasiadają trzy kobiety: Barbara Gryglewska, Dorota Kazimierczak, Katarzyna Ciećwierska – 27 proc. Zastępcą burmistrza jest Halina Wawruch.

Rada Gminy w Wiskitkach. W 15-osobowym składze jest pięć pań: Hanna Lipińska – wiceprzewodnicząca rady, Agnieszka Śmigiera, Dorota Jakubiak; Marzena Pachnik i Anna Dąbrowska – 33 proc.

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej. Do 15-osobowej rady gminy wybrano sześć pań: Wanda Badełek – przewodnicząca rady, Agata Grzejszczak, Joanna Lis, Iwona Wach, Aneta Gędziarska, Maria Bobrowska – 40 prc.

Rada Gminy w Radziejowicach. W składzie 15-osobowej rady pracuje osiem pań: Grażyna Górka – przewodnicząca rady; Barbara Michałowska, Ewa Stępień, Jolanta Leczkowska, Beata Trzaskowska, Urszula Matusiak i Paulina Partyka i Ewa Ignaszak – ten prawie 60 procentowy wskaźnik, jest jednym z wyższych w gminach na Mazowszu. Wójtem gminy – już trzecią kadencję – jest Urszula Ciężka.

Rada Gminy w Jaktorowie: W tej gminie mandaty radnych zdobyły cztery panie: Iwona Barańska, Elżbieta Wyderka, Beata Kapuścińska i Krystyna Ficner – 27 proc.

Rada Gminy w Baranowie: W tej kadencji cztery panie stanowią 27 proc, składy rady samorządowej, a radnymi są: Beata Fabisiak – przewodnicząca, Anna Szelachowska, Teresa Wardziak, Agnieszka Wiśniewska, Wójtem Gminy Baranów jest Agata Trzop-Szczypiorska.

W urzędzie są niezastąpione

Okazuje się, że kobiety są dobrymi kierownikami w administracji samorządowej i to im są powierzane najważniejsze funkcje. One w konkursach są wybierane na funkcje dyrektorów urzędów, czyli sekretarzy gmin: Mszczonów – Małgorzata Badowska. Wiskitki Magdalena Cętkowska, Puszcza Mariańska – Wioletta Malowaniec, Radziejowice –Aneta Kowalska-Sobhani. Paniom także powierza się zarządzania gminnymi finansami: powiat żyrardowski –Agnieszka Mazurek, Żyrardów – Anna Krupa, Mszczonów – Aneta Ciechańska-Golyńska, Wiskitki – Beata Konarska, Puszcza Mariańska – Elżbieta Zdziebłowska, Radziejowice – Marlena Górniewska i Jaktorów – Justyna Bakalarska.

Mają „monopol” na szkoły

Panie pełnią także większość najważniejsze funkcji w placówkach oświatowych, we wszystkich żyrardowskich szkoła to one są dyrektorami: Beata Stawicka, Mariola Mońko, Grażyna Beliniak, Magdalena Szwed, Małgorzata Haber, Beata Marzęda-Przybysz, Marzena Mariańska.

Również wszystkimi powiatowymi jednostkami oświatowymi kierują panie: Barbara Gruchal, Jolanta Walczak, Urszula Matusiak, Bożena Piotrowska, Anna Smolarek, Joanna Nowak-Zielonka, Dorota Powązka, Beata Rybkowska oraz Renata Ozon.

Szkoły w Mszczonowie: Anna Rusinowska, Urszula Gowin, Małgorzata Sekulska, Małgorzata Janiszek.

Szkoły w Wiskitkach: Bogumiła Kamińska, Renata Budecka, Agnieszka Nadulska i Beata Jackowska.

Szkoły w Puszczy Mariańskiej: Katarzyna Wychowaniec, Małgorzata.

Szkoły w Radziejowicach: Sylwia Król: Żaneta Wesołowska i Elżbieta Błażejewska.

Szkoły w Baranowie: Aneta Krasińska, Anna Sadoś, Justyna Michta.

Sołectwa są zdominowane przez panie

Znacznie lepiej niż w samorządach gmin jest w ich jednostkach pomocniczych, czyli w sołectwach. W poszczególnych gminach w kadencji przypadające na lata 2019-2023, panie zajmują blisko połowę, a nawet i więcej funkcji sołtysów.

Największy wskaźnik feminizacji w sołectwach jest w gminach: Puszcza Mariańska i Radziejowice.

W Puszczy Mariańskiej na 24 sołectwa – 17 pań jest sołtyskami.

W Gminie Radziejowice na 24 sołectwa – 15 pan jest soltyskami.

MiG Mszczonów – na 35 sołectw 19 pań pełni funkcję sołtysa.

W Jaktorowie na 14 sołectw wybrano 7 pań do pełnienia tej roli.

MiG Wiskitki – na 38 sołectw jest 18 pań sołtysek.

W Baranowie w 21 sołectwach – wybrano 7 sołtysek.

Dzisiaj – po 233 latach od Rewolucji Francuskiej – wiemy, że idea: ,,Równości wobec prawa, równości płci i równość polityczna”była słuszna i w całej rozciągłości sprawdziła się, a jaskrawym tego przykładem są podane przykłady aktywności, która przekłada się na powierzenie szeregu ról społecznych.

Z okazji tak podniosłego święta, jakim jest „Dzień Kobiet” – wszystkim paniom Redakcja „Życie Żyrardowa” składa serdeczne życzenia.

By ZB