fot. PR/MCPS
Wśród dotychczasowych laureatek jest m.in. poetka Anna Bojanowska

Do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów i kandydatki do tytułów konkursów Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz Mazowiecki Gentleman D. To szansa na docenienie działań kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnościami, którzy są inspiracją dla innych.

Chcemy doceniać te osoby, które swoją postawą i działalnością wprowadzają pozytywne zmiany na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, przełamywać stereotypy – mówi marszałek Adam Struzik. – Co roku czekamy na efekty konkursu, ale też na samą galę, która jest doskonałą okazją do szerszego poznania wszystkich wyjątkowych osób, które się zgłosiły.

Doceniamy wyjątkowość

Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). Konkurs zainicjowany był w 2002 r. w Katowicach przez Marka Plurę – senatora X kadencji, polskiego polityka, a przede wszystkim działacza społecznego. Nazwa oraz patron zostały przeniesione na grunt Mazowsza za zgodą organizatorów konkursu i rodziny Krystyny Bochenek – długoletniej przewodniczącej kapituły konkursu.

Tegoroczna edycja „Mazowieckiej Lady D. im. Krystyny Bochenek” jest piątą z kolei organizowaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Podczas jednej z gal konkursu wyróżniającego kobiety pojawiła się koncepcja rozszerzenia formuły o tytuł dla mężczyzn z niepełnosprawnościami. W tym roku po raz drugi również mężczyźni mogą ubiegać się o ten tytuł.

Mamy za sobą już dwie gale „Mazowieckiego Gentlemana D.”, bo rozszerzyliśmy formułę konkursu również o mężczyzn – zauważa Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami. – Wszyscy, którzy się zgłaszają są nietuzinkowymi osobami – inspirujący, z pasją, niezłomni. Chcemy pokazywać kolejne takie osoby.

fot. PR/MCPS
Nagroda jest cudownym wyróżnieniem za pracę nad samym sobą – mówił podczas gali Vlodi. – Motywuje do dalszego działania
.

Przełamywanie barier, ale też wspieranie

Od początku mazowiecka edycja konkursu miała pięć kategorii przeniesionych ze śląskiego wzorca, ale też od pierwszej edycji wyróżniała ją dodatkowa kategoria. Tytuł „Mazowieckiej Lady D.” mogły też otrzymać kobiety działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Gdy rozszerzano formułę o tytuł „Mazowieckiego Gentlemana D.” – mężczyźni mogli startować w tych samych sześciu kategoriach, co kobiety.

Kontynuujemy z wielką satysfakcją tę konkursową tradycję, ponieważ mamy poczucie, że dzięki niej szersze grono może poznać wyjątkowe osobowości z całego województwa – zaznacza Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dotychczas uhonorowano już w ten sposób 22 kobiety i 11 mężczyzn. Wśród nich są m.in. osoby znane szerszemu gronu jak poetka Anna Bojanowska czy twórca Radia 7 – Piotr Ploch, ale też wiele osób, które dzięki konkursowi zaistniały w świadomości mieszkańców województwa, a których postawy życiowe są inspiracją dla innych osób.

Kategorie

Zgłaszać się można w sześciu kategoriach. Pięć z nich skierowanych jest do osób z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (dla osób w wieku od 15 do 26 lat, wyróżniających się w różnych obszarach), „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla osób z niepełnosprawnościami działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców np. w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla osób z niepełnosprawnościami pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych). Ostatnia kategoria w obu konkursach – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” i adekwatnie „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowane są do osób pełnosprawnych, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Jak się zgłosić?

  • termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2024 r.
  • formularze konkursowe są na stronie www.mcps.com.pl
  • wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć
    • osobiście lub pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Mazowiecka Lady D. – zgłoszenie” lub „Mazowiecki Gentleman D. – zgłoszenie” do siedziby MCPS w Warszawie (ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie),
    • e-mailem (skan z podpisami) na adres: mcps@mcps.com.pl

By ZB