Mazowsze, będące gospodarczym liderem wśród polskich województw, organizuje konferencję „Czy warto się dziś rozwijać?”, która będzie okazją do dyskusji na temat innowacyjności regionu i przyszłości regionalnego ekosystemu innowacji. Wydarzenie współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny zaplanowano z myślą o wyzwaniach, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz rynkiem pracy w kontekście dynamicznie zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych na świecie.

Główne założenia programowe konferencji koncentrują się wokół kompetencji przyszłości i adaptacji modeli biznesowych MŚP do nowych warunków rynkowych. Otwarcie konferencji nastąpi 27 listopada o godzinie 10:00 w budynku The Tides (ul. Wioślarska 8, Warszawa).

W programie przewidziano dwa panele dyskusyjne. Pierwszy skupi się na pracowniku przyszłości, badając, jakie kompetencje będą kluczowe w 2030 roku. Pod przewodnictwem Kacpra Nosarzewskiego z 4CF, eksperci tacy jak Tomasz Sieradz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i prof. Joanna Tyrowicz, ekonomistka, członek Rady Polityki Pieniężnej podzielą się swoimi przemyśleniami na temat oczekiwanych zmian na rynku pracy.

Drugi panel moderowany przez Jakuba Sito, będzie poświęcony modelom biznesowym MŚP i ich przystosowaniu do realiów zmieniających się w wyniku postępującej cyfryzacji oraz wdrażania Zielonego Ładu. Uczestnicy, w tym Magdalena Jabłońska z MIT Entrprise Forum CEE oraz Adam Kądziela z Nanosci Ltd., przedyskutują adaptację biznesów do współczesnej codzienności, zaś Anna Momburg z niemieckiego think tanku „neuland 21” opowie o wpływie cyfryzacji na obszary wiejskie. Power speech wygłosi Greg Albrecht.

Po zakończeniu paneli przewidziano czas na lunch i networking, co da uczestnikom doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Organizując to spotkanie, Samorząd Województwa Mazowieckiego ma na celu nie tylko prezentację swojej polityki innowacyjności, ale i stworzenie przestrzeni dla wspólnego poszukiwania nowych ścieżek rozwoju. Konferencja będzie ważnym punktem na mapie wydarzeń gospodarczych Polski, umożliwiającym wgląd w przyszłość rynku pracy i biznesu na Mazowszu.

Zarejestruj się już dziś na stronie: https://twoj-event.pl/czy-warto-sie-dzis-rozwijac/,  aby wziąć udział w istotnych dla przyszłości województwa rozmowach i spotkaniach na szczycie.

Więcej informacji uzyskasz, pisząc mail na adres: ris@twoj-event.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel. 797 126 411. 

By ZB