W środę, 17 maja w żyrardowskim „Kantorze” zostało podpisane porozumienie pomiędzy Marcinem Horałą – Wiceministrem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Spółki CPK, a Prezydentem Żyrardowa Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim. Dotyczy ono budowy wiaduktu wcześniej planowanego przez miasto Żyrardów – przeprawy nad szlakiem kolejowym Warszawa – Łódź. Spółka CPK zadeklarowała, że pokryje koszty realizacji i powstania tej inwestycji w Żyrardowie.

 Spółka Centralny Port Komunikacyjny sfinansuje budowę wiaduktu drogowego w Żyrardowie oraz tunelu dla pieszych i rowerzystów w Międzyborowie w gminie Jaktorów. Te obiekty umożliwią bezpieczne pokonanie linii kolejowej Warszawa – Koluszki, czyli jednej z najbardziej obciążonych tras kolejowych w Polsce. Pierwotna lokalizacja wiaduktu została zmieniona w wyniku konsultacji z mieszkańcami i samorządami. Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś pełnomocnik rządu ds. CPK, przedstawiciele spółki i władze Żyrardowa.

W ramach węzła kolejowego CPK planowane jest wybudowanie fragmentu nowej linii kolejowej nr 88 łączącego projektowaną linię nr 85 (Warszawa – Łódź) z istniejącą linią nr 1, która prowadzi przez Koluszki w kierunku Łodzi i Częstochowy. Tory łącznicy do linii kolejowej nr 88 i trasy Warszawa – Koluszki będą się schodzić na pograniczu Żyrardowa i Międzyborowa (w gminie Jaktorów).

 W celu usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców spółka CPK planowała w Międzyborowie wybudować wiadukt drogowy łączący ul. Poniatowskiego i Kościuszki.

Po konsultacjach z mieszkańcami i samorządami CPK przesunął planowaną lokalizację wiaduktu o 450 metrów na zachód, do granicy Żyrardowa i Międzyborowa. Po stronie południowej wiadukt zostanie włączony bezpośrednio w ul. Jaktorowską, a po stronie północnej dojazd do niego będzie przebiegać przez ul. Okulickiego i tereny niezabudowane. Jest to miejsce, które prezydent miasta – po długich konsultacjach – wynegocjował z mieszkańcami tej części miasta.

Więcej o dzisiejszym spotkaniu – ważnym dla mieszkańców Żyrardowa i całego regionu napiszemy w najbliższym wydaniu “ŻŻ”

By ZB