Mazowsze przekazało samorządowcom 30 milionów

Poniedziałek 8 maja był dobrym dniem dla samorządów z terenu powiatów – żyrardowskiego, sochaczewskiego i grójeckiego. Miasta i gminy oraz powiaty z subregionu żyrardowskiego otrzymali wsparcie dla 125 swoich inwestycji – z budżetu samorządu województwa o łącznej kwocie prawie 30 milionów złotych. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Długi jest ten inwestycyjny katalog. Na zakup autobusu szkolnego, remonty dróg, wymianę oświetlenia ulicznego, renowację kapliczek, budowę placów zabaw, strażnic OSP czy modernizację oczyszczalni ścieków. Najwięcej środków w powiecie żyrardowskim trafi do Mszczonowa 4.431 tys. zł., a Żyrardów na modernizację ulicy Lniarskiej otrzymał 2 mln zł. Tyle samo otrzymało OSP Działki na rozbudowę swojej remizy.

W poniedziałek 8 maja zostały podpisane umowy z 20 włodarzami miast i gmin na 125 inwestycji samorządowych w Subregionie Żyrardowskim – z powiatów: żyrardowskiego, sochaczewskiego i grójeckiego. W wydarzeniu wzięli udział – wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz dwaj wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Adam Orliński, Marcin Podsędek i radny Piotr Kandyba. Ponad dwugodzinną ceremonię podpisywania umów kierownictwa Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego z lokalnymi samorządami – prowadził dyrektor Delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie Grzegorz Dobrowolski.

Samorządowcy z terenu powiatu żyrardowskiego na dofinansowanie do swoich inwestycji otrzymali ponad 10 milionów złotych.

Mszczonów – 4.431.000 zł.

Wiskitki – 2.248.386 zł.

Żyrardów – 2.000.000 zł.

Puszcza Mariańska – 870 tys. zł.

Radziejowice – 750.000 zł.

Powiat Żyrardowski – 250.000 zł

20 samorządów z Subregionu Żyrardowskiego otrzymało na swoje zadania blisko 30 milionów złotych. Powiat Żyrardowski – 10,9 mln zł. Powiat Sochaczewski – 10,5 mln. zł; Powiat Sochaczewski – 8,5 mln. zł.

W dym dniu łącznie podpisano umowy z samorządami i podmiotami publicznymi na kwotę 36.903.736 zł.

Więcej w dzisiejszym wydaniu „ŻŻ”

By ZB