Informacja spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje,

iż na podstawie art. 35 ust._1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pózn. zm.) w związku

z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie

Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142 B, na 5 piętrze oraz na stronie internetowej Spółki www.cpk.pl, w dniu 9 grudnia września 2022 roku, wywieszony

został wykaz IZN/WYK/0004/2022 dotyczący nieruchomości z zasobu Spółki przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej do 31 października 2023 roku.


L.p.
Nieruchomość
IAleksandrów (dz. 146 o pow. 2,2354 ha)
IIStara Wieś (dz. 19 [część] o pow. 0,3900 ha)
IIIBaranów (dz. 19 [część] i dz. 20 o łącznej pow. 2,3000 ha)
IVOsiny (dz. 338/2 o pow. 0,4125 ha)
VGole (dz. 580 i 581) i Stanisławów (dz. 180)o łącznej pow. 0,5400 ha
VICyganka (dz. 90/3 i dz. 92 o łącznej pow. 3,0000 ha)

By ZB