Dzisiaj w Resursie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta Żyrardowa podczas, którego seniorzy wybrali przewodniczącego RS i jego zastępcę.W prezydium Rady Seniorów zasiadają: przewodnicząca Krystyna Lenarczyk oraz jej zastępca Wojciech Grundman. Rada Seniorów to organ doradczy przy prezydencie miasta, ma wspierać i inicjować działania na rzecz żyrardowskich seniorów. Jednym z najważniejszych celów jest jeszcze większa aktywizacja i włączanie coraz szerszych grup do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

By ZB