Prawie trzy lata temu, na parkingu przy Carrefour Market w Żyrardowie, zainaugurowano pierwszą społeczną lodówkę, przeznaczoną dla mieszkańców miasta – zarówno dla tych, którzy chcą się dzielić żywnością, jak i dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Okazało się, że istnieje potrzeba ustawienia drugiej społecznej lodówki w Żyrardowie, znajdującej się w miejscu dostępnym dla mieszkańców przez całą dobę. Na prośbę mieszkańców radna Edyta Lubańska podjęła się tej inicjatywy, we współpracy z Władzami Miasta, PGM i Centrum Usług Społecznych. Dzięki ich wysiłkom udało się znaleźć lokalizację dla drugiej lodówki społecznej przy budynku na ulicy Waryńskiego 1. Od dzisiaj mieszkańcy mają do dyspozycji tę nową społeczną lodówkę.

By ZB