Warszawa, 23.03.2023

Program Dobrowolnych Nabyć dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze przyszłego lotniska CPK potrwa do 7 kwietnia. Celem spółki było pozyskanie przynajmniej 2/3 tego terenu w formie właśnie takich transakcji. Dzięki szybkiemu tempu wykupów pułap ten zostanie jednak osiągnięty znacząco przed czasem. Wkrótce analogiczny program ruszy dla obszaru okołolotniskowego.

Właściciele działek znajdujących się na terenie przyszłego lotniska, którzy chcieliby przystąpić do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), mają jeszcze taką możliwość. Spółka czeka na zgłoszenia do 7 kwietnia.

Po tym terminie domyślnym sposobem pozyskania nieruchomości będzie wywłaszczenie za odszkodowaniem – zdecydowanie mniej korzystne dla właścicieli.

Cieszymy się z sukcesu PDN i z tego, że dzięki niemu procedura wywłaszczeń za odszkodowaniem będzie dotyczyła jak najmniejszej grupy osób. Mamy nadzieję, że po ostatnich dniach Programu liczba mieszkańców objętych taką formą zbycia jeszcze bardziej zmaleje – mówi Konrad Majszyk, rzecznik spółki CPK.

Rzecznik dodał, że wkrótce działania dotyczące PDN przeniosą się z terenu wokół planowanego lotniska na obszar węzła kolejowego i inwestycji towarzyszących. Jak podkreśla, celem spółki od początku było pozyskanie w trybie dobrowolnych nabyć przynajmniej 2/3 terenu lotniska. W ciągu ostatnich miesięcy zainteresowanie PDN przybrało taką skalę, a liczba zgłoszeń tak dynamicznie wzrosła, że cel został osiągnięty wcześniej, niż zakładano.

Dzięki szybkiemu tempu wykupów już na początku tego roku, na terenie lotniska ruszyły prace rozbiórkowe stanowiące wstęp do właściwych robót budowlanych. Do tego pierwsze przeprowadzki organizowane i finansowane przez spółkę CPK już za nami. W tej chwili, we współpracy i w zgodzie z mieszkańcami, realizujemy kolejne – dodał Majszyk.

By ZB