W czwartek 26 października z żyrardowskiej “Resursie” odbyła się uroczystość, podczas której podziękowano kilkunastu żyrardowskim liderom krwiodawstwa – Honorowym Dawcom Krwi za ich bezinteresowną misję ratowania żucia i zdrowia ludzkiego. Zaproszono osoby zasłużone w tym zakresie, którzy oddali ponad 20 litrów krwi – takich w Żyrardowie i okolicznych gminach jest 16, a dwie z nich przekroczyły granicę oddania 50 litrów. Liderem jest Arkadiusz Jagiełło – społecznik, strażak z OSP w Wiskitkach, który w tym miesiącu przekroczył wynik – 70 litrów oddanej krwi w minionych 27 latach.

Społecznym organizatorem akcji krwiodawstwa, która przed 10-laty powróciła do Żyrardowa jest Mateusz Modrak. Wspiera go duże grono krwiodawców na czele z Piotrem Kaletą, od około 20 lat prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Żyrardowie.

To dzięci ich i wiele innych osób zaangażowanych w promowanie krwiodawstwa  w Żyrardowie jest coraz więcej osób chętnych do oddawanie tego życiodajnego płynu. Dzięki oddawanej krwi możliwe było ratowanie życia i zdrowia chorych, którzy w procesie leczenia potrzebują tego wyjątkowego daru.

To tym współczesnym bohaterom z okazji 10-lecia, 150 akcji i 4.677 pobranym jednostkom krwi dzisiaj dziękowali: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, dyrektor Marzena Gredzicka-Przybysz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Więcej w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By tadeusz