Najważniejsza jest energia, która nie została zużyta

Pod koniec minionego roku Gmina Radziejowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 84 tysiące zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację oświetlenia w dwóch placówkach oświatowych: w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Korytowie A oraz w Szkole Podstawowej im. W. Rdzanowskiego w Radziejowicach. W poniedziałek 16 stycznia zakomunikowano o zakończeniu inwestycji, która sprawiła, że te placówki oświatowe zużywają o ponad połowę mniej egerii elektrycznej. Na spotkanie finalizujące to przedsięwzięcie, którego gospodarzem była Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka przybyli: Wiceminister Aktywów Państwowych – Maciej Małecki i Prezes Zarządu WFOŚiGW Marek Ryszka. Poseł Maciej Małecki podsumowując ten projekt energetyczny m.in. powiedział, że najważniejsza jest ta energia, która nie zostanie zużyta. W radziejowickich szkołach tych oszczędności jest już dużo.

Do tematu wrócimy na łamach “ŻŻ”.

By ZB