Informacja o aresztowaniu księdza wikariusza z żyrardowskiej parafii na osiedlu Żeromskiego, księdza Piotra S. – duchownego z 25-letnim stażem kapłańskim – zatacza coraz szersze kręgi przekazu informacyjnego. Zatrzymanie duchownego jest związane ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Sochaczewie – dotyczącego grupy narkotykowej i aresztowania jej członków. Diecezja Łowicka wydała w tej sprawie oświadczenie.

Około 50 letni ksiądz Piotr wikariuszem w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie był od trzech tygodni. Został tutaj przysłany z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sochaczewie. Jego droga kapłańska jest już dosyć długa – gdyż święcenie kapłańskie otrzymał przed ćwierć wiekiem, a duchownym był już w wielu parafiach na terenie Diecezji – zaczynał w Rawie Mazowieckiej, ale też był w Skierniewicach, Żychlinie, jak i we wspomnianym Sochaczewie i od początku lipca w Żyrardowie. Po aresztowaniu na podstawie decyzji Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie został odwołany z funkcji wikariusza w parafii na osiedlu Żeromskiego. Prokuratura w tej sprawie nie udziela informacji, ale wszystko wskazuje na to, że zatrzymanie jest związane z udziałem i związkami duchownego z grupą zajmująca się handlem narkotykami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ks. Piotr został zatrzymany nie na terenie związanym z parafią, gdzie pełnił posługę wikariusza.

Komunikat w tej sprawie wydała Diecezja Łowicka.

„W związku z decyzją Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie dotyczącą aresztowania ks. Piotra. S., kapłana diecezji łowickiej Kuria Diecezjalna informuje, że Władze Diecezji Łowickiej podjęły wszelkie działania na poziomie prawa kanonicznego przewidziane w takiej sytuacji (odwołanie z funkcji wikariusza parafii, a także rozpoczęcie wstępnego dochodzenia kanonicznego na mocy kan. 1717 KPK) i deklarują współpracę z Organami Państwa w celu dogłębnego wyjaśnienia wszystkich spraw związanych z tą bardzo przykrą sytuacją. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Służby do tego powołane, dla dobra prowadzonego śledztwa, nie będziemy udzielać jakichkolwiek informacji i komentować sprawy”.

ks. Zbigniew B. KIELAN – Rzecznik Prasowy Diecezji Łowickiej

By tadeusz