Dzisiaj, 13 grudnia obchodzimy 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji odbyły się specjalne uroczystości organizowane przez żyrardowski oddział NSZZ Solidarność. Rozpoczęto od mszy świętej w Kościele pw.św. Karola Boromeusza, a następnie zgromadzono się przy pomniku „Droga Polski ku Wolnym Narodom” gdzie przemówienie wygłosił przewodniczący Bogdan Zieliński.
Delegacje złożyły kwiatu przy pomniki.

By ZB