Są prowadzone intensywne prace związane z przebudową drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej – od wiaduktu nad drogą krajową nr 8 w Mszczonowie – do granicy z gm. Radziejowice w Grabcach Józefpolskie. Na ten cel mszczonowski samorząd pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 2,5 mln zł – 60 procent wartości całego przedsięwzięcia, które po procedurze przetargowej będzie kosztowało niewiele ponad 4.2 mln. zł.

Bardzo szeroki jest zakres tych prac obejmujący przebudowę ulicy Żyrardowskiej na odcinku długości ponad 1,7 km z 6 metrową jezdnią, 1,5 metrowymi chodnikami oraz około metrowej szerokości ścieżką rowerową. W wielkości zostały już przebudowane wcześniejsze zjazdy. Obecnie trwa przebudowa czterech skrzyżowań – w tym trzech z drogami gminnymi i jeden z drogą powiatową prowadząca w kierunku Wręczy. W ciągu tej trasy zostaną wykonane cztery zatoki autobusowe. Powstanie pięć przejść dla pieszych w tym dwa z azylami, powstanie oświetlenie całego nowego układu drogowego. Z planów inwestycyjnych wynika, że będzie wykonana renowacja istniejących rowów przydrożnych, zostaną udrożnione istniejące przepusty i zostanie zbudowany kanału specjalny technologicznego na wodę spływającą z jezdni.
Podczas trwania droga cały czas jest przejezdna, a w miejscach przebudowywanych fragmentów jezdni ruch odbywa się wahadłowo. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego, któremu zależy na jak najszybszym zakończeniu robót. Wprawdzie planowany termin ich zakończenia to 30 czerwca 2022 roku, ale wszystko wskazuje na to, że nastąpi to znacznie wcześniej. Po dużym zaangażowaniu firmy i zakresie wykonanych prac wydaje się to możliwe. Potwierdza to także Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który ma nadzieję, że jeśli będą sprzyjające warunki zimowe, to prace zostaną z zakończone o 2-3 miesiące wcześniej.
TA

By tadeusz