Dzisiaj w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie odbył się koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia działalności Żyrardowskiego Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego. 

W wydarzeniu udział wzięli zastępca prezydenta Adam Lemiesz oraz przewodniczący Rady Miasta Ryszard Mirgos. Gości powitał dyrektor szkoły Sebastian Raj. 

By ZB