W geście solidarności i wsparcia żyrardowskie budynki zostały oświetlone barwami narodowymi Ukrainy.

By ZB