Odbyliśmy sentymentalną podróż 100-lecia, do tamtych lat

Piątek 23 września 2022 roku jest dniem, od kiedy zegar Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego zaczął odliczać drugie stulecie tej niezwykłej placówki oświatowej. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od mszy św. koncelebrowanej przez ks. Biskupa Wojciecha Osiala. Gospodarzem uroczystości szkolnych była dyrektor Agnieszka Nadolska, która swoje wystąpienie rozpoczęła od słów: „ 100 lat to cały wiek, w historii świata to maleńkie ziarenko piasku w dużej klepsydrze, w historii szkoły to: wiele pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców pracowników – to również nieskończone morze – radości, sukcesów, śmiechów, wzruszeń, ale i ocean łez, rozczarowań i niespełnionych pragnień… Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Mitura przekazując gospodarzom uroczystości mapę gwiazd z 22 września 1922 roku rozpoczął podróż sentymentalną po minionym stuleciu… Wśród gości jubileuszowej uroczystości był Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki i Wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego – Adam Orliński.

Więcej o tym podniosłym wydarzeniu w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By ZB