Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się ważna i radosna uroczystość. Do społeczności szkolnej przyjęto 56 nowych uczniów. Pierwszaki ślubowały , że będą dobrymi uczniami i Polakami. Pierwszy egzamin zdały na szóstkę, za piękne, donośne odśpiewanie 4 zwrotek hymnu państwowego dostały pochwałę od zastępcy prezydenta Adama Lemiesza. Ciepłe słowa do swoich uczniów skierowała także dyrektor Małgorzata Chaber.

By ZB