Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie podsumowali dzisiaj projekt w ramach projektu Erasmus+ “Przyszłość należy do nas – uczniowie ZS1 na praktyce zawodowej w Portugalii”. We wrześniu ubiegłego roku 20 uczniów wyjechało na praktyki do Bragi w celu zdobycia nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, podniesienia kompetencji językowych i wzmocnienia kompetencji kluczowych niezbędnych do osiągnięcia rozwoju osobistego i zawodowego.

Podczas dzisiejszego spotkania w obecności starosty Krzysztofa Dziwisza opowiedzieli nie tylko o tym jak przebiegały praktyki, ale pochwalili się też projektami przeprowadzonymi tutaj na miejscu , a były to m.in warsztaty z cyfryzacji dla seniorów.

Podsumowano także konkurs fotograficzny „Jestem EKO, zmieniam świat!”

By ZB