Nauczyciele ze szkół prowadzonych przez powiat żyrardowski otrzymali dzisiaj z rąk starosty Krzysztofa Dziwisza akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

By ZB