Polska Bezgotówkowa

BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

Życie miasta i jego osobliwości
Lubisz robić zdjęcia? Masz bystre oko i uważnie przyglądasz się swojemu otoczeniu? Weź udział w naszym konkursie „Życie miasta i jego osobliwości”. Zrób zdjęcie i – wraz z wymaganymi regulaminem informacjami – prześlij je do nas, a masz szansę na jedną z dwóch nagród. O jednej z nich zdecydują swoimi „polubieniami” facebookowicze, zaś o drugiej – redakcja „Życie Żyrardowa”. Wyniki zostaną ogłoszone w czasie Dnia Mediów, 22 stycznia. Na prace czekamy do 19 stycznia do godziny 12:00, zaś głosowanie odbędzie się w dniach 19–21 stycznia. Szczegółowy regulamin w załączniku. Zapraszamy.

Regulamin konkursu fotograficznego

,,Życie miasta i jego osobliwości”

organizowanego przez redakcję „Życie Żyrardowa”

 1. Konkurs jest jednoetapowy i mogą wziąć w nim udział wszyscy niezależnie od wieku.

 2. Organizatorem konkursu jest redakcja „Życie Żyrardowa”.

 3. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie zdjęcia, którego tematem jest szeroko pojęte życie miasta.

 4. Technika wykonania prac jest dowolna, efektem finalnym musi być plik elektroniczny w formacie JPEG, w rozdzielczości 300 dpi.

 5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów. Uczestnicy mogą wykonywać jedynie prace indywidualnie.

 6. Zasady konkursu:

 • nadesłanie prac konkursowych do 19 stycznia 2016 r. do godz. 10:00 na adres
  e-mail:
  zycie@hot.pl w tytule wpisując „KONKURS” lub dostarczyć do redakcji
  (ul. Okrzei 51 a, 96-300 Żyrardów);

 • do pracy należy dołączyć następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu, a także oświadczenie dotyczące nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych (załącznik nr 1).

 • prace bez wymaganych danych nie będą brały udziału w konkursie.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w czasie Dnia Mediów,
22 stycznia 2016 r. w Resursie (ul. 1 Maja 45).
Godzinę podamy w późniejszym terminie za pośrednictwem Facebooka i na łamach „ŻŻ”.

 

 

 1. Zostaną przyznane dwie równorzędne nagrody.

 • Pierwsza trafi do osoby, która otrzyma najwięcej „polubień” na facebookowym profilu „Życia Żyrardowa” (pod uwagę będą brane tylko „polubienia” pod zdjęciem umieszczonym na naszym profilu).

 • Wyboru drugiej dokona zespół redakcyjny „Życia Żyrardowa”, biorąc pod uwagę: walory artystyczne, kreatywność, technika pracy.

 1. Głosowanie na Facebooku rozpocznie się 19 stycznia (wtorek) o godzinie 12:00, a zakończy się 21 stycznia (czwartek) o godzinie 21:00.

 2. Nagrody

 • Organizator konkursu funduje nagrody rzeczowe dwóm laureatom;

 • Wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach „Życia Żyrardowa”;

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania pracy konkursowej w dowolnej formie bez honorarium za prawa autorskie.

 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do organizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku lub poczty elektronicznej zycie@hot.pl.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych

Imię i nazwisko uczestnika _____________________________________________________________
Adres uczestnika _____________________________________________________________________
Telefon ____________________________________________________________________________
Adres e-mail ________________________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni ją akceptuję. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest wyłącznie mojego autorstwa i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach wyłączności na rzecz redakcji „Życie Żyrardowa” na czas nieograniczony i obejmujący prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (choćby częściowego) oraz wykorzystywania wyżej wymienionej pracy w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych, a w szczególności drukiem w mediach, lokalnej prasie, na stronach organizatorów.

 

_______________________                            _________________________________________

(miejscowość, data)                                                     (czytelny podpis*)

 

 

 

 

Zgoda na uczestnictwo osób niepełnoletnich

Wyrażam zgodę na udział dziecka ______________________________________________________ (imię i nazwisko) w konkursie fotograficznym ,,Życie miasta i jego osobliwości” organizowanym przez redakcję „Życie Żyrardowa”.

 

_______________________                     _________________________________________

(miejscowość, data)                                                            (czytelny podpis rodziców/opiekunów)

* W przypadku, jeżeli uczestnik jest niepełnoletni, oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni oraz wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie.

Powrót