Polska Bezgotówkowa

BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

"Człowiek Ziemi Żyrardowskiej" AD 2014
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego i Partner w Konkursie redakcja "Życia Żyrardowa" ogłaszają VI edycję Konkursu "Człowiek Ziemi Żyrardowskiej". Celem Konkursu jest promowanie osób, które mają istotny wpływ na życie kulturalne, popularyzację sportu i turystyki, rozwój potencjału gospodarczego oraz aktywizację społeczności lokalnych powiatu żyrardowskiego.

Organizatorzy konkursu mając na względzie fakt, że mija 25 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych, że należy w roku jubileuszowym uhonorować osoby tworzące zręby samorządów i aktywnie uczestniczące w ich pracach, postanowili w niniejszej edycji Konkursu podkreślić rolę tych osób. W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich uczestników w naszym Konkursie, aby na etapie zgłaszania kandydatów czy też głosowania mieli szczególnie ten aspekt na uwadze. Zgłaszać będziemy kandydatów w czterech kategoriach konkursowych:

  • kultura i oświata,
  • sport,
  • biznes
  • życie publiczne.

Mieszkańcy powiatu żyrardowskiego mogą zgłaszać kandydatury do konkursu, do dnia
10 kwietnia 2015 r. Kolejne działanie konkursowe jest przypisane Kapitule, która w terminie do dnia 17 kwietnia nominuje grupę
20 osób. W drugim etapie mieszkańcy powiatu wysyłając wiadomości SMS i składając kupony konkursowe drukowane w tygodniku “Życie Żyrardowa” będą mogli głosować na osoby z grupy 20 nominowanych. Zwycięzcami zostaną osoby, które zdobyły największą liczbę głosów w swojej kategorii. Głosy SMS i kuponowe będą mieć tę samą wagę.

Na początek zatem zapraszamy Państwa do zgłaszania osób, które w Państwa ocenie spełniają kryteria konkursowe. Formularze dostępne na stronie Starostwa Powiatowego w zakładce “Konkursy” prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@powiat-zyrardowski.pl

Warunki konkursu, sposób zgłaszania i wyłaniania zwycięzców zawarte są w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Starostwa oraz redakcji “ŻŻ”: http://zyciezyrardowa.pl w zakładce “Konkursy”.

Powrót