BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego
W tym roku mija 31 lat od reformy samorządowej. Był to pierwszy, obok wprowadzenia w 1999 r. samorządów powiatowego i wojewódzkiego oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., krok milowy w rozwoju naszego kraju. Rola samorządów w przemianach, które zaszły w Polsce na przestrzeni tych lat jest ogromna. Dzięki reformie mieszkańcy zyskali możliwość wybrania swoich przedstawicieli lokalnych, a samorządy – możliwość decydowania i kształtowania najbliższego otoczenia.

Zdaniem marszałka Adama Struzika reforma samorządowa była testem odpowiedzialności obywatelskiej. – Jako samorządowcy i obywatele zdaliśmy ten test pozytywnie, czego obrazem mogą być zmiany, które dokonały się na mazowieckich wsiach, w miastach i miasteczkach – zaznacza. – Reforma samorządowa pokazała, że potrzeby „małych ojczyzn” najlepiej znają ich mieszkańcy. Mocniej angażujemy się w przedsięwzięcia, które dotyczą nas bezpośrednio i na które mamy realny wpływ. Władze lokalne są blisko problemów zwykłych ludzi, wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom – podkreśla marszałek Struzik.

 

 

Fundusze unijne wsparciem rozwoju

Duży wpływ na dynamiczny rozwój kraju i poszczególnych regionów miały środki unijne. – Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., postawiło przed samorządami wiele wyzwań, ale przede wszystkim możliwości związanych z funduszami unijnymi – wspomina wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Od umiejętności zarządzania tymi środkami zależała i zależy ich właściwa dystrybucja. Musieliśmy nauczyć się pozyskiwać fundusze unijne, pisać dobre programy i określić kryteria podziału. Udało się, a regiony stały się liderem w ubieganiu się o fundusze unijne. Przed nami kolejne wyzwania – nowa perspektywa finansowa na lata 2021-27, program Polska Wschodnia, z którego dzięki naszym staraniom będzie mogło korzystać także Mazowsze – wylicza wicemarszałek.

Czym jest samorząd województwa?

Samorząd województwa mazowieckiego tworzymy my wszyscy – Mazowszanie, czyli ponad 5,4 mln osób mieszkających na terenie województwa mazowieckiego. Oczywiście nie możemy zarządzać nim wszyscy razem, dlatego w wyborach bezpośrednich wybieramy naszych reprezentantów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 51 radnych w naszym imieniu podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju i przyszłości naszego regionu.

To właśnie radni wybierają zarząd województwa mazowieckiego, w skład którego wchodzi marszałek, dwóch wicemarszałków oraz dwóch członków zarządu. Zarząd województwa wprowadza w życie decyzje podjęte przez radnych województwa, zarządza budżetem Mazowsza i nadzoruje jednostki mu podlegające. Aby wszystkie zadania przypisane samorządowi województwa przebiegały sprawnie, powstał urząd marszałkowski województwa mazowieckiego.

Samorząd to nie tylko urząd

Drogi wojewódzkie, szpitale, teatry, muzea, szkoły, podział funduszy europejskich czy ochrona środowiska – samorząd województwa mazowieckiego zajmuje się różnymi zadaniami.

Drogi wojewódzkie, koleje

Na Mazowszu jest blisko 3 tys. km dróg wojewódzkich. Ich bieżącym utrzymaniem, ale też remontami, budową nowych dróg i mostów zajmuje się samorząd województwa mazowieckiego, a dokładnie jedna z jego jednostek – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tylko w tym roku na inwestycje drogowe z budżetu Mazowsza przeznaczano 444 mln zł, w tym 384,2 mln zł na drogi wojewódzkie, 26,6 mln zł na drogi powiatowe, a 33, 2 mln zł – gminne. Samorząd województwa prowadzi również dwie spółki kolejowe – Koleje Mazowieckie oraz Warszawską Kolej Dojazdową. Pierwsza z nich otrzyma w tym roku 392,5 mln zł z budżetu Mazowsza, druga – 37,6 mln zł.

Pomoc dla gmin i powiatów

Dobra współpraca między samorządami to gwarancja rozwoju, dlatego każdego roku samorząd Mazowsza przeznacza pieniądze na różnego rodzaju programy wsparcia. W tym roku to aż 250 mln zł. Skorzystać z nich mogą m.in. gminy i powiaty, działkowcy, jednostki OSP czy właściciele obiektów zabytkowych.

Placówki służby zdrowia

Do zadań samorządu województwa mazowieckiego należy też ochrona zdrowia i polityka społeczna. 26 szpitali i placówek służby zdrowia na Mazowszu nadzorowanych i dofinansowywanych jest przez urząd marszałkowski. Wsparcie placówek służby zdrowia to największa pozycja w tegorocznym budżecie Mazowsza – 497 mln zł. Pieniądze przeznaczane są m.in. na modernizacje, doposażenia
w najnowszy sprzęt, remonty, ale też budowę nowych obiektów.

Muzea, teatry – czyli kultura

Mazowsze prowadzi również 30 instytucji kultury. Należą do nich teatry, muzea, skanseny itp. Każdego roku dzięki pieniądzom z budżetu województwa mazowieckiego oraz funduszom unijnym realizowanych jest wiele inwestycji. W tym roku do instytucji kultury trafi ponad 70 mln zł z budżetu Mazowsza. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie to placówka prowadzona przez samorząd województwa mazowieckiego.

Fundusze europejskie

Jednym z zadań samorządu Mazowsza jest także podział funduszy unijnych przyznanych województwu mazowieckiemu. Przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz samorządy ciągle jeszcze mogą korzystać ze wsparcia w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Przygotowywana jest też kolejna perspektywa na lata 2021-2027. W subregionie mazowieckim do rozdysponowania będzie ok. 2 mld euro, dodatkowo dzięki staraniom zarządu województwa mazowieckiego Mazowsze będzie mogło także korzystać ze wsparcia w ramach programu Polska Wschodnia. Podziałem funduszy zajmuje się jedna z jednostek samorządu – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Również część zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych jest przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w urzędzie marszałkowskim.

Mazowsze pomaga samorządom

W ubiegłym tygodniu Sejmik Województwa Mazowieckiego zadecydował o przyznaniu środków na ochronę powietrza i walkę z suszą, remonty strażnic, sprzęt i samochody dla jednostek OSP, rozwój sołectw oraz renowacje zabytków. Do subregionu żyrardowskiego trafi w sumie 3,1 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowanych zostanie 16 inwestycji związanych z ochroną powietrza i walką z suszą (922 tys. zł), a 21 strażnic OSP przejdzie modernizacje (500 tys. zł). Ponadto 22 jednostki OSP otrzymają 460 tys. zł na zakup niezbędnego sprzętu oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie trafi także do 99 sołectw (968 tys. zł). A 4 obiekty zabytkowe z subregionu żyrardowskiego 360 tys. zł na remonty i modernizacje.

Obchodzony 27 maja na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r., Dzień Samorządu Terytorialnego skłania do wspomnień i refleksji nad kondycją i przyszłością samorządów.

arch. UMWM

Adam Orliński, radny województwa, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

W mojej ocenie reforma samorządowa była najlepszą z dotychczasowych reform administracji publicznej, a jednym z jej największym osiągnięć było wprowadzenie w życie reguły, zgodnie z którą władza publiczna jest blisko mieszkańców. Samorząd Terytorialny to wspólnota ludzi, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym Największymi wyzwaniami, jakie przed nim stoją jest działanie zgodnie z zasadami pomocniczości i decentralizacji władzy centralnej przez wykonywanie codziennych zadań i realizację inwestycji, takich jak: budowa dróg lokalnych, chodników, wodociągów oraz tych związanych z edukacją, kulturą czy służbą zdrowia.

Dzień Samorządu to najlepsza okazja do złożenia życzeń wszystkim samorządowcom, aby zawsze realizowali swoje plany i marzenia, a także aby cieszyli się zaufaniem mieszkańców i potrafili odczytywać potrzeby społeczne.

 

arch. UM Żyrardów

Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent Żyrardowa

Dla mnie samorząd to przede wszystkim samorząd mojego Miasta – Żyrardowa. Jako wieloletni samorządowiec miałem zaszczyt współtworzyć i nadawać kierunek jego rozwoju. Entuzjazm i wielkie nadzieje towarzyszyły nam podczas pierwszych wyborów samorządowych. To była pierwsza lekcja demokracji, a później wszyscy uczyliśmy się funkcjonowania w nowym ładzie społecznym.

Każdego roku, świętując Dzień Samorządu Terytorialnego, wspominamy wszystkich samorządowców Żyrardowa. Motto mojej pracy to szacunek dla poprzedników, kontynuacja i stymulowanie rozwoju miasta ukierunkowanego na poprawę jakości życia mieszkańców, zgodnie z ich oczekiwaniami oraz z ich udziałem. Żyrardów jest miastem ludzi przedsiębiorczych, odważnych, ambitnych, aktywnych. To właśnie potencjał ludzki sprawił, że Żyrardów wydźwignął się z zapaści gospodarczej i cały czas się rozwija. Śmiało mogę powiedzieć, że razem dokonaliśmy rzeczy, które jeszcze niedawno pozostawały w sferze marzeń. Korzystamy z nich codziennie, nie mając nawet świadomości, że zawdzięczamy je naszemu wspólnemu wysiłkowi. To również efekt znakomitej współpracy z samorządami sąsiednich miast i gmin, z którymi wspólnie realizujemy projekty, służące mieszkańcom całego regionu.

Zbudowany na silnych fundamentach samorząd terytorialny znakomicie zdał egzamin, jakim jest pandemia. Uruchomiony potencjał ludzki pozwolił na podejmowanie skutecznych, oddolnych inicjatyw na poziomie lokalnym. Integracja, jednoczenie się mieszkańców wokół ważnych społecznie działań, odważne postawy, empatia i bezinteresowna chęć niesienia pomocy, to zjawiska społeczne, które stały się znakiem czasu pandemii i wzmacniają moją dumę z mieszkańców Żyrardowa, a także pozwalają z ufnością patrzeć w przyszłość. Wierzę, że po tym trudnym egzaminie dużo łatwiej będzie nam pokonywać kolejne kryzysy i podejmować nowe wyzwania, służące dalszemu rozwojowi naszej małej Ojczyzny.

arch. ŻŻ

Michał Staniak, wójt gminy Puszcza Mariańska

Obecny samorząd jest wynikiem bardzo potrzebnej i udanej reformy sprzed 30 lat. W jej wyniku samorządy uzyskały podmiotowość i duże możliwości podejmowania decyzji i działania. Przekłada się to również na współpracę między samorządami, daje możliwości prowadzenia wspólnych inwestycji oraz wykonywania zadań własnych w ramach chociażby związków międzygminnych. Po tych trzydziestu latach samorządy są silniejsze, wykonują dużo zadań powierzonych przez rząd, są najbliżej obywateli i jako pierwsze służą im pomocą. Przyszłość samorządów zapewne nie będzie gorsza, chociaż coraz więcej zadań na nie spływa, a to obciąża samorządy finansowo. Przed samorządami stoi wiele wyzwań, w sferach takich jak ochrona klimatu i środowiska.


Powrót