BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

Wywieśmy Flagę Mazowsza
Podczas marcowego posiedzenia sejmiku radni województwa podjęli decyzję, dzięki której dostęp do flagi Mazowsza będzie bardziej otwarty. Może ona zagościć przed domem, w miejscu pracy i nauki czy zostać użyta w celach promocyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Mazowsze to od lat najszybciej rozwijający się region w Polsce.

– Mamy więc z czego być dumni, bo nie byłoby tego sukcesu bez pracy, zaangażowania i energii wszystkich jego mieszkańców. Flaga to piękny symbol silnego województwa i nas wszystkich – mieszkańców Mazowsza. Symbol, z którym powinniśmy się utożsamiać i który określa nas jako Polaków, Europejczyków, ale też Mazowszan. Flaga województwa mazowieckiego to flaga nam najbliższa. Zachęcam więc do jej eksponowania i wywieszania – dodaje marszałek.

 

 

Piękny symbol silnego województwa

Mazowsze to ojczyzna nam najbliższa. Dlatego niedługo jego symbole na stałe zagoszczą w codziennym krajobrazie naszych miejscowości. Będą przypominać o tym, że możemy być dumni z historii, ale i z nadzieją patrzeć w przyszłość największego województwa w Polsce.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, mieszkańcy będą mogli swobodnie korzystać z flagi bez względu na czas i miejsce. – Wywieszając Flagę Mazowsza, pokazujemy, że region jest dla nas ważny, że jest nam bliski, utożsamiamy się z nim

i troszczymy o dobro wspólne. Dajemy jasny sygnał, że tworzymy silną i solidarną wspólnotę – dodaje wicemarszałek.

Flaga będzie nam przypominać o jedności i przynależności do regionu. Jej wizerunek będzie mógł być używany już nie tylko
w instytucjach, ale też w domu, szkole czy miejscu pracy. Może być także wykorzystywany w celach handlowych, służących identyfikacji i promocji województwa po uzyskaniu zgody zarządu województwa.

Burzliwe dzieje mazowieckich symboli

Głównym elementem flagi Mazowsza jest widoczny z lewej strony biały orzeł bez korony, ze złotym dziobem i złotymi szponami. Mogłoby się wydawać, że nieco ponad dwadzieścia lat obecnego województwa to niewiele, a jednak orzeł ten ma już swoją historię. Pierwsza wersja flagi, przyjęta w 2002 roku, przedstawiała orła z pieczęci Siemowita III, jednego z władców Mazowsza z XIV wieku. Charakterystyczną cechą orła był ogon spięty złotą przepaską. Jednak w 2006 roku Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dopatrzyła się w mazowieckim herbie historycznych niezgodności.

Dlatego też w 2006 roku na fladze pojawił się nowy orzeł, który do dziś dumnie prezentuje się w urzędach i instytucjach samorządu województwa. To artystyczna wizja autorstwa warszawskiego grafika, Andrzeja Heidricha. Wzór jest jednak ściśle związany z historycznym herbem książąt mazowieckich z dynastii Piastów, który był w użyciu przez około 200 lat od momentu inkorporacji Mazowsza do korony, aż do III rozbioru Polski. Taki wizerunek białego orła został powszechnie zaakceptowany. W ten sposób na fladze Mazowsza spotkała się tradycja sprzed wieków ze współczesną sztuką.

Dumni z Mazowsza

Mazowiecką wspólnotę łączy wiele. Wyjątkowym spoiwem są kultura, tradycje, wartości, więzi społeczne czy gospodarcze, ludzie, ale też symbole. 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, to dobry moment na wywieszenie flagi Mazowsza obok flagi Polski
i pokazanie naszej tożsamości regionalnej i dumy ze swoich korzeni.

Mamy bowiem wiele powodów do dumy – dobrze rozwinięte rolnictwo, przemysł i transport, duży potencjał naukowy i badawczy, sprawnie wykorzystujemy też fundusze unijne. W efekcie województwo mazowieckie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce i najbardziej konkurencyjnym. To dzięki ciężkiej pracy wszystkich mieszkańców, samorządowców, przedsiębiorców czy naukowców. 

Konkurs

Doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy młodego pokolenia na temat historii, kultury, tradycji czy przyrody zarówno małych ojczyzn, jak i całego regionu jest konkurs „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Praca plastyczna, fraszka lub esej – to zadania, z którymi zmierzyć się mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia można przesyłać jeszcze do 30 kwietnia. Więcej informacji można znaleźć na www.mazovia.pl w zakładce Konkursy.

Czy wiesz, że…

Wszystkie symbole województwa zespala wizerunek białego orła bez korony, o dziobie i żółtych szponach, wywodzący się z historycznego herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów. Herbu w tej postaci w regionie mazowieckim używano od 1526 r. aż do trzeciego rozbioru Polski w 1795 r.” źródło: „Mazowsze wczoraj, dziś i jutro”, wyd. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2018 r.

Powrót