Polska Bezgotówkowa

BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

Zarząd Mazowsza z absolutorium i wotum zaufania
Radni Mazowsza udzielili zarządowi województwa absolutorium i wotum zaufania. Zeszłoroczny budżet był mocno inwestycyjny. Zamknął się nadwyżką w wysokości 91,9 mln zł, a zadłużenie zmniejszyło się o blisko 200 mln zł.

 

Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2019 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Stabilną perspektywę Mazowsza potwierdziła również agencja ratingowa FITCH. Marszałek Adam Struzik podziękował radnym za zaufanie i podsumował zeszłoroczne działania – Ubiegły rok to jeden z największych w historii Mazowsza budżetów. Ponad 1 mld zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze. Kontynuowaliśmy dotychczasowe i uruchomiliśmy nowe programy wsparcia dla samorządów lokalnych. Jednym słowem to był bardzo dobry rok.

 

 

 

Silny budżet

W 2019 r. dochody województwa wyniosły 3,3 mld zł. Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 91,9 mln zł. Co ważne, o blisko 200 mln zł zmniejszyła się kwota długu. W 2019 r. wydatki województwa wyniosły 3,2 mld zł. Największą pulę środków – ponad 1,2 mld zł stanowiły wydatki na transport. Kolejne pozycje to „janosikowe” – 509 mln zł, ochrona zdrowia – 366 mln zł i kultura – 316 mln zł.

Ponad miliard zł na inwestycje

Największe środki ok. 590 mln zł władze Mazowsza przeznaczyły na inwestycje drogowe. Nie zabrakło tez inwestycji w szpitalach czy placówkach edukacyjnych i kulturalnych. W zeszłorocznym budżecie Mazowsza znalazły się m.in. rozbudowa drogi woj. nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n. Pilicą - gr. województwa (27,8 mln zł) czy przebudowa drogi woj. nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie (11,2 mln zł).

Solidarnie z samorządami

Samorząd Mazowsza w 2019 r. kontynuował, a także uruchomił nowe programy wsparcia. W ubiegłym roku mazowieckie samorządy z subregionu żyrardowskiego otrzymały ponad 7,2 mln zł na rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup wozów strażackich i sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych, tworzenie małej architektury, wyposażenie pracowni językowych i informatycznych, ochronę powietrza czy ogródki działkowe.

Mazowsze sprawnie wydaje środki unijne

W tej perspektywie unijnej (2014-2020) Mazowsze ma do wykorzystania aż 8,82 mld zł z UE. Region jest na ostatniej prostej. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 92 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza zatwierdził do dofinansowania ok. 3600 projektów na ponad 7,3 mld zł, podpisał z beneficjentami 3300 umów na kwotę 6,97 mld zł.

 

Mirosław Adam Orliński 
wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego

Rok 2019 był dobrym rokiem dla Mazowsza, m.in. udało się zmniejszyć zadłużenie o 200 mln zł. Z drugiej strony nasze województwo osiągnęło wysokie dochody. To wszystko świadczy o tym, że przesłanki o planowanym podziale Mazowsza nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego ani gospodarczego. Absolutorium zarządowi województwa zostało udzielone głosami Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To pokazuje, że ta koalicja dobrze rządzi, a mieszkańcy nie czują potrzeby zmian.

 

Marcin Podsędek
wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego

W 2019 roku udało się zrealizować wiele przedsięwzięć w obszarze kultury. Zasługują one na szczególną uwagę, bo wspieranie kultury to inwestycja w człowieka i w całe społeczeństwo. Tego tematu nie można rozpatrywać tylko przez pryzmat finansowy. Jest to nasz wkład w przyszłość, w wychowanie młodego pokolenia. Warto podkreślić, że wiele inicjatyw kulturalnych proponują mazowieckie placówki m.in. muzea, skanseny czy teatry.

 

Samorządy w obronie jedności Mazowsza

Coraz więcej samorządów lokalnych wyraża swój sprzeciw wobec zapowiadanemu przez polityków PiS podziałowi województwa mazowieckiego.

Rady miast, powiatów i gmin z Mazowsza chcą zachowania integralności województwa. Samorządy podkreślają, że konsekwencje podziału województwa odczuliby przede wszystkim mieszkańcy, dlatego taka decyzja nie może zostać podjęta bez ich udziału. Na to właśnie zwraca uwagę Rada Gminy Teresin, w stanowisku której czytamy: Nie godzimy się na arbitralne rozstrzyganie o naszym losie za naszymi plecami i plecami mieszkańców – członków wspólnot samorządowych (…) Rada Gminy Teresin podkreśla, że propozycja podziału Województwa Mazowieckiego musi zostać poddana szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami Mazowsza oraz uzależniona od wyników tych konsultacji.

Województwo mazowieckie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rady gmin wskazują, że rozdzielenie wspólnego organizmu na dwie odrębne części doprowadzi do poważnych problemów z ich funkcjonowaniem. Podział spowodowałby, że Warszawa i okalające ją powiaty płaciłyby gigantyczne „janosikowe”, a pozostała część „mazowiecka” byłaby zmuszona utrzymać drogi, szpitale i instytucje publiczne za 13 proc. dotychczasowych dochodów.

W swoich stanowiskach zaniepokojenie wyrażają też inne mazowieckie gminy i miasta m.in. Mochowo, Długosiodło, Izabelin, Stary Szelków, Lipowiec Kościelny, Łąck, Siemiątkowo, Drobin, Załuski czy Ciechanów.


Ponad 1,4 mln zł z UE na wymianę pieców

Gminy Sochaczew i Wiskitki wymienią węglowe źródła ciepła na niskoemisyjne nowoczesne urządzenia grzewcze. Samorząd Mazowsza przekaże na ten cel ponad 1,4 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020.

W gminie Sochaczew projektem zostaną objęte 23 miejscowości. W sumie urządzenia grzewcze zostaną wymienione w 84 budynkach jednorodzinnych. W 31 z nich zamontowane będą kotły gazowe wraz z podłączeniem do butli gazowej, w 34 – kotły gazowe wraz z podłączeniem do sieci gazowej, w  9 – kotły spalające biomasę. Gmina otrzyma ponad 1 mln zł unijnego wsparcia.

Z kolei w gminie Wiskitki stare piece zostaną wymienione w dwóch budynkach użyteczności publicznej – OSP w Miedniewicach oraz OSP w Wiskitkach. Stare kotły węglowe na eko-groszek zastąpione zostaną nowymi kotłami gazowymi. Przedsięwzięcie obejmie montaż nowych źródeł ciepła wraz z kompleksową modernizacją instalacji c.o. i montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku w Wiskitkach. W ramach projektu wykonana będzie też kompleksowa termomodernizacja budynków, tj.: docieplenie ścian, stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Do gminy Wiskitki trafi na ten cel ponad 331 tys. zł z UE.


 SAMORZĄD MAZOWSZA NAGRODZI INNOWATORÓW

Jeśli prowadzisz własną firmę, która może pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami lub twoja praca doktorska dotyka tematów związanych z innowacyjnością, nie czekaj i wyślij zgłoszenie do konkursu Innowator Mazowsza. Nabór trwa do 30 września br.

Ideą konkursu jest wspieranie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza. Marszałek województwa Adam Struzik zaznacza, że kluczową w rozwoju innowacyjności jest współpraca między naukowcami a firmami. – Zależy nam na transferze wiedzy, technologii, pomysłów, wynalazków ze świata nauki do świata produkcji. Właśnie temu służy nasz konkurs – dodaje marszałek.

Innowacyjna Firma

Warunkiem udziału jest prowadzenie na Mazowszu firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanej nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r. Ocenione zostaną nowe produkty lub usługi, a także nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej.

Innowacyjny Naukowiec

O nagrody mogą powalczyć naukowcy z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 4 lat. Przedmiot pracy powinny stanowić innowacyjne rozwiązania możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Jak zgłosić się do konkursu?

Wystarczy przesłać drogą elektroniczną formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz można znaleźć na stronie internetowej www.innowacyjni.mazovia.pl. Nabór trwa do 30 września br.

Atrakcyjne nagrody

Zwycięzcy w kategorii „Innowacyjna Firma” otrzymają: I miejsce – 30 tys. zł , II miejsce – 20 tys. zł oraz III miejsce – 15 tys. zł, zaś w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”: I miejsce – 20 tys. zł, II miejsce – 15 tys. zł i III miejsce – 10 tys. zł. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław RaboszukOprócz nagród finansowych, wyróżnieni mogą liczyć na szereg benefitów m.in. branżowe szkolenia, studia podyplomowe czy wsparcie i doradztwo ekspertów.

 
Powrót