Polska Bezgotówkowa

BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

(„ŻŻ” nr 23 z dn. 11.06.2019) To jest największe wyzwanie w historii szkół
W szkołach powiatu żyrardowskiego, w minionych latach zrobiono dużo, aby zachęcić absolwentów gimnazjów, a teraz ósmoklasistów do przekroczenia progów tych placówek i podjęcia w nich nauki. Wiadomo, że ,,za każdym uczniem idą pieniądze”. Ważne jest również wykorzystanie potencjału placówek oświatowych i tego co powstało w wyniku dużych inwestycji edukacyjnych. W tym roku nasze szkoły liczą na to, że przyjmą ponad 1.000 uczniów do klas pierwszych: liceów, techników i szkół branżowych. Dlatego przed tymi placówkami oświatowymi stoi wielkie wyzwania, jakiego jeszcze nie było w historii oświaty. W nich jest przygotowanych aż 1.840 miejsc dla pierwszoklasistów.
Majowa rekrutacja na rok szkolny 2018/2019, poprzez elektroniczny system naboru w Internecie, zamknęła się 523 wskazaniami szkoły pierwszego wyboru. Taki poziom utrzymał się we wrześniu, kiedy rozpoczął się nowy rok szkolny. Wszystko wskazuje, że w tym roku ta liczba będzie co najmniej dwa razy większa. 
Istota „podwójnego naboru”
Zakończył się pierwszy etap składania podań do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Od 13 maja do 20 maja absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych rekrutowali się do szkół za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji. - Znamy pierwsze dane dotyczące liczby złożonych podań oraz zainteresowania poszczególnymi szkołami i kierunkami. Trudno jednak w tym roku, na tym etapie rekrutacji wyciągnąć jakiekolwiek prawidłowości. Tak jak przez kilka lat obserwowaliśmy pewne zależności, tak w tym roku jest to trudniejsze za sprawą tzw. „podwójnego naboru”. W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach będą zorganizowane równolegle klasy pierwsze o różnych podstawach programowych. Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej (rocznik 2004) mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkole. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum (rocznik 2003) mogą ubiegać się jak dotychczas o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole. Oznacza to, że między tymi klasami nie ma żadnych zależności programowych, uczniowie nie uczestniczą we wspólnych zajęciach i nie są łączeni w grupy. W tej sytuacji rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów jest oddzielna... – wyjaśnił Adam Lemiesz - dyrektor Powiatowego Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Powiat liczy na „zyski”
Dotychczas po pierwszym etapie rekrutacji, czyli de facto jeszcze przed dostarczeniem przez uczniów wyników testów gimnazjalnych i świadectw, zazwyczaj z ubiegania się o miejsca w szkołach powiatu żyrardowskiego rezygnowało ok. 30 proc. kandydatów, przy czym większość z nich stanowili kandydaci do liceów. Nabór do techników i szkół branżowych był bardziej stabilny. Do końca sierpnia była duża migracja uczniów między szkołami, a na tej migracji najwięcej traciły właśnie ogólniaki prowadzone przez powiat żyrardowski. - W tym roku może być zdecydowanie inaczej. Nie spodziewamy się dużych zmian, jeżeli chodzi o „straty” w technikach. Liczymy jednak na większy „zysk” w stosunku do roku ubiegłego jeżeli chodzi o licea. Szkoły te od lat cieszą się większą atencją (chociaż od 4 lat odnotowujemy systematyczny wzrost zainteresowania szkolnictwem zawodowym), a rekrutacja podwójnego rocznika sprawi, że najpopularniejsze licea, zwłaszcza warszawskie nie przyjmą wszystkich chętnych. Żyrardowski „Czerwoniak” przygotował w sumie dla każdego rocznika po 128 miejsc. Licea prowadzone przez powiat żyrardowski (LO w Puszczy Mariańskiej, LO w Mszczonowie, LO w ZS Nr 3 w Wiskitkach oraz LO w ZS Nr 2 w Żyrardowie) nie dość, że są przygotowane na przyjęcie podwójnego naboru, to posiadają nadwyżkę. Stąd przypuszczamy, że uczniowie, którzy nie znajdą miejsc w liceach warszawskich będą wybierali nasze szkoły – powiedział dyrektor Adam Lemiesz. Okazuje się, że najbardziej popularne szkoły i kierunki to: Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie (informatyk, fotografia i multimedia, logistyk), LO w Puszczy Mariańskiej (klasa stewardes/ogólna, klasa mundurowa)                             TAD
Powrót