BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

(„ŻŻ” nr 03 z dn. 22.01.2019) 61 milionów na żyrardowskie inwestycje
Jest to wielkie, wręcz historyczne osiągnięcie włodarza Żyrardowa – po raz pierwszy od wielu lat nastąpiło porozumienie w miejskim samorządzie… Rok 2019 będzie rokiem szczególnym, nie tylko w zakresie inwestycji, na które przeznaczono 27 proc. z 220 milionów dochodów, jakie osiągnie miasto. Ważne jest także i to, że prezydentowi Lucjanowi Krzysztofowi Chrzanowskiemu udało się - w ciągu minionych dwóch miesięcy prezydentury - osiągnąć porozumienie z radnymi wszystkich opcji politycznych i formacji w samorządzie. A jeszcze tak niedawno – w kampanii wyborczej - tych ludzi dzieliło bardzo dużo. Okazuje się, że na różnych płaszczyznach porozumieli się wszyscy ze wszystkimi. Tylko jeden z nich wstrzymał się w głosowania nad uchwałą budżetową na rok 2019.
Czas wyborów i konstruowanie powyborczych struktur w żyrardowskim samorządzie sprawiły, że prace nad uchwałą budżetową nieznacznie się wydłużyły. Sesja budżetowa odbyła się w czwartek, 17 stycznia. Przewodniczący Ryszard Mirgos rozpoczął od zarządzenia minuty ciszy dla uczczenia pamięci zmarłych: w poniedziałek Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i we wtorek Grzegorza Kozłowskiego - Zastępcy Prezydenta Żyrardowa i Zastępcy Burmistrza Mszczonowa.
Budżet prezydenckich marzeń
- Kiedy tworzyliśmy ten projekt budżetu, nie wiedziałem, że będę prezydentem Żyrardowa, ale wówczas zadałem sobie pytanie: Czy to jest budżet moich marzeń samorządowych? Tutaj przytoczę refleksję, która jest związana z moim kolegą, nieodżałowanym, nieżyjącym Grzegorzem Kozłowskim, z którym miałem okazję współpracować. On zawsze powtarzał, że jeśli wydatki inwestycyjne w stosunku do dochodów budżetowych wynoszą w granicach 20 proc. to jest w miarę przyzwoicie. W naszym budżecie jest to 27 procent, wiec ja go nazywam budżetem marzeń… Ten dokument wyraźnie dowodzi, że stawiamy na rozwój Żyrardowa. Jest to wprawdzie o kilka procent mniej niż to miało miejsce w ubiegłej kadencji, ale musimy wykonać niewielkie wyhamowanie w wydatkach inwestycyjnych, aby uporać się ze wszystkim dotychczasowymi planami inwestycyjnymi… - mówił prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, nazywając budżet miasta proponowany na rok 2019, jako zrównoważony, realny i pozwalający utrzymać wysoki poziom rozwoju miasta. 
Budżet większy o 20 milionów
Założenia finansowe budżetu proponowanego do przyjęcia przez radnych, przedstawiła skarbnik miasta Anna Krupa. Planowane dochody miasta to kwota prawie 219 milionów złotych, ta kwota w ciągu roku może zdecydowanie wzrosnąć, w związku z planami pozyskania nowych środków  zewnętrznych. Z tych zamierzeń wynika, że miasto planuje pozyskanie w granicach 36 milionów złotych na inwestycje miejskie. Rośnie także wielkość środków wpływających do budżetu miasta z odpisów podatkowych dochodowych mieszkańców – PIT i CIT – to ponad 50 mln zł. Ponad 70 mln. zł wyniesie subwencja otrzymana za zadania publiczne realizowane przez samorząd. Natomiast ok. 22 mln zł otrzyma samorząd na wypłatę swoim mieszkańcom rządowego świadczenia 500+. Dochody miasta są wyższe od tych zaplanowanych w ubiegłorocznym budżecie o ponad 20 milionów, ale wydatki zostały ograniczone w granicach 10 mln zł. Miasto w tym roku ma do wykupienia obligacje w wysokości 6,5 mln zł, i planuje wyemitowanie nowych za kwotę ok. 7,5 mln zł. Planuje się, że zadłużenie miasta na koniec tego roku nie powinno przekroczyć 30 proc. dochodów samorządowych, czyli ok. 60 mln. zł i będzie na poziomie zbliżonym do obecnego. Przypomnijmy, że ubiegłoroczny rozmach inwestycyjny spowodował zwiększenie tego poziomu o blisko 10 proc. Jednak nie ma powodów do niepokoju, gdyż jest to bezpieczny wskaźnik.
Potrzeb i zadań jest dużo
Wydatki zaplanowano na ubiegłorocznym poziomie, a największe z nich pochłonie oświata – ponad 54 mln. zł, jednak subwencja rządowa na ten cel będzie daleko niewystarczająca i wyniesie trochę ponad 36 mln. zł. Na zadania majątkowe, czyli w znacznej części na inwestycje przewiduje się przeznaczenie ponad 61 mln. zł. Największe pieniądze zostaną przeznaczone na zadania drogowe, ponad 24 mln. zł i na gospodarkę mieszkaniową w zakresie wydatków majątkowych - to blisko 14 mln zł. Jest planowanych szereg inwestycji partnerskich, gdzie miasto jest liderem a na ten cel zostały już pozyskane duże środki finansowe. To w większości inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego na terenie Mazowsza Zachodniego. W wyniku ich realizacji zdecydowanie poprawi się stan dróg i będą miały miejsce nowoczesne i bezpieczne rozwiązania w ruchu komunikacyjnym, w tym powstanie nowych ścieżek rowerowych, kolejnych parkingów przy dworcu PKP w Żyrardowie. Także w planach jest naprawa wielu odcinków dróg i przebudowa najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w mieście. Będzie też szansa na zakup 2-3 autobusów elektrycznych. Takie działania będą prowadzone m.in. w ramach partnerskiego programu unijnego „Zielone Płuca Mazowsza”, gdzie dofinansowanie nawet przekracza 80 proc. wartości inwestycji. Będzie także realizowana taka inwestycja pod hasłem „Kantor” na co przeznaczono w tym roku ponad 5 mln. zł, ale jest szansa, aby otrzymać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne. Wśród wielu przedsięwzięć do tegorocznego planu budżetowego wpisano rozpoczęcie budowy przedszkola przy ul. ks. Brzóski i na początek jest to kwota 2,7 mln zł. Na funkcjonowanie administracji publicznej w skali roku miasto przeznaczy ok. 15 mln zł, a na funkcjonowanie rady miejskiej blisko 300 tys. zł, w tym diety radnych 226 tysięcy.
Jedna, mała wątpliwość
Radni z aprobatą odnosili się do zaproponowanego projektu budżetu na rok 2019. Radny Marek Treliński uznał, że nie widzi niebezpieczeństw dla realizacji tegorocznego planu finansowego. Przewodniczący Komisji Budżetowej Arkadiusz Rzepecki uznał, że ten dokument został sporządzony na miarę potrzeb i możliwości finansowych miasta. Podobną opinię wyraził wiceprzewodniczący Józef Kapusta, a on i radni z PiS - chyba po raz pierwszy - z takim przekonaniem, poparli rozwiązania budżetowe miasta. 
W głosowaniu nad uchwałą budżetową 18 radnych było za jej przyjęciem, radny Grzegorz Obłękowski wstrzymał się w tym głosowaniu.
- Jestem zbudowany tym, że mój apel o współpracę, bez względu na to, kto kogo reprezentuje, został poważnie potraktowany. To dobrze wróży przyszłości i pomyślności Żyrardowa… Jednak zdaję sobie sprawę, że ten budżet nie będzie łatwy w realizacji i patrząc na wielość i złożoność zadań, będziemy sobie i Żyrardowowi na co dzień potrzebni… Nie jestem tu po to, aby radnych i ich wyborców dzielić, moim celem jest tworzyć zgodną wspólnotę i do tego będę dążył… - powiedział prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, dziękując za przyjęcie najważniejszego dokumentu samorządowego, jakim jest uchwała budżetowa na rok 2019. 
Tadeusz Sułek
Powrót