BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

(„ŻŻ” nr 41 z dn. 09.10.2018) Na żelaznej drodze urodził się Żyrardów
Wielu naszych czytelników odniosło się krytycznie, do tego, że na ulicy Nowy Świat pojawiło się torowisko, które ma charakter symboliczny, a nie dokonano rekonstrukcji starej trasy i nie przystosowano jej do tego, aby mogły po nim jeździć pojazdy torowe. O to, jak jest z tym starym torowiskiem na ulicy Nowy Świat, zapytaliśmy Miejskiego Konserwatora Zabytków Marią Badeńską-Sapp.

- Dlaczego torowisko na terenie byłej fabryki jest takie ważne?

- Torowisko na terenie zakładów zostało zbudowane jako bocznica Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Taki plan rodził się równocześnie z pomysłem lokalizacji fabryki na terenie obecnego Żyrardowa. Właściwie kolej była jedną z podstawowych przyczyn lokalizacji fabryki w tym miejscu, a stacja Ruda Guzowska była jedną z pierwszych na trasie nowego szlaku. Tak więc kolej była bardzo ważnym, a wręcz głównym czynnikiem miastotwórczych. To dawało szansę na komunikację i połączenie się z wielkim światem. Była to łatwość dowożenia materiałów do produkcji, również koleją wywożono gotowy produkt. Wtedy bardzo ważną rolę spełniało torowisko, o które pan pyta. Wówczas była to bocznica główna i szereg mniejszych połączeń na terenie fabryki, co stanowiło ważną rolę w całym procesie technologicznym obróbki lnu. Ta żelazna droga stała się kręgosłupem, niezbędnym do przetwarzania surowca lnianego. Mijały kolejne dekady w fabrycznym życiu, ale wewnętrzna infrastruktura kolejowa pozostawała ta sama i tak to trwało jeszcze w latach osiemdziesiątych.

- Czy można było ulicę Nowy Świat zbudować z pominięciem torowiska?

- Oczywiście, że nie. To nie tylko kwestia konserwatora zabytków, ale w planach zagospodarowania przestrzennego, został powtórzony obowiązek zachowania torowiska. Jest to bardzo istotny element, który nam mówi o historii powstania Żyrardowa i o funkcjonowaniu jego serca, czyli fabryki. Nie ma takiej możliwości, aby wymazać z przestrzeni publicznej to torowisko, które jest jednym z ważnych czynników miastotwórczych. Powiem więcej ono jest jedną z przyczyn zlokalizowania w tym miejscu Żyrardowa, a w późniejszym latach jego szybkiego rozwoju.

Więcej na łamach "ŻŻ"

 

Powrót