BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

(„ŻŻ” nr 43 z dn. 24.10.2017) Sześć milionów na Nowy Świat i… nie tylko
Żyrardów po raz kolejny udowodnił, że jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie działań rewitalizacyjnych i pozyskiwania na ten cel środków zewnętrznych. Złożony przez Miasto w maju br. wniosek pn. Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej oraz merytorycznej i decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 mln zł.
Spośród trzydziestu ubiegających się o dofinansowanie projektów, środki finansowe przyznano jedenastu. Projekt Żyrardowa zdobył 100 proc. punktów i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. 
- To kolejny wielki sukces Żyrardowa w obszarze działań rewitalizacyjnych – podkreśla Wojciech Jasiński, Prezydent Miasta Żyrardowa. – Myślę, że nie tylko ja, ale również wszyscy pracując nad tym projektem, mamy wielką satysfakcję. Nowy Świat, to miejsce niezwykle ważne dla Żyrardowa, dlatego cieszę się, że już wkrótce będziemy mogli nadać mu zupełnie nowy, godny centrum miasta wygląd. Co ważne podkreślenia, inwestycja realizowana będzie niemal w całości za środki zewnętrzne. Wkład własny miasta uwzględniony w projekcie, to tylko 600 tys. zł – dodaje włodarz miasta.
Projekt zakłada kompleksową rewitalizację centrum osady fabrycznej, co poza zdecydowaną poprawą wizerunku tej części miasta, służyć ma aktywizacji społecznej i gospodarczej. Składa się na niego realizacja trzech dużych zadań infrastrukturalnych: 
Zadanie 1. „Nowy Świat” - budowa ulicy wraz z infrastrukturą.
Zadanie obejmuje przebudowę ul. Nowy Świat na odcinku o długości 351 m i nadanie  jej nowej funkcji społeczno-gospodarczej. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym oraz  miejscami parkingowymi. Całości dopełni stylizowana mała architektura w postaci stojaków na rowery, koszy na śmieci, ławek, donic oraz ulicznych latarni. W ramach inwestycji przewiduje się także wydzielenie w pasie drogowym miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. sprzedaż produktów lokalnych). 
Zadanie 2. Stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej.
Zadanie to zakłada stworzenie terenu zieleni, sięgającego od zbiornika rzeki Pisia Gągolina do ulicy Nowy Świat. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej,  alejek wśród roślinności z kameralnymi miejscami wypoczynku oraz zadaszonej siłowni plenerowej z motywami maszyn przędzalniczych i instalacji przemysłowych. Zagospodarowana zostanie również linia brzegowa Górnego Stawu - niezbyt dużego, ale z niezwykłym klimatem zbiornika wodnego, położonego na terenie Centrali. Powstanie tam m.in. taras widokowy oraz „polana piknikowa”. Cały teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem miejskim. 
Zadanie 3. Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6 MiPBP)…
Zadanie obejmuje kompleksowy remont i termomodernizację zabytkowej biblioteki fabrycznej, w tym także przebudowę schodów i wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Całkowicie zmieni się także otoczenie biblioteki, wokół budynku powstaną m.in. ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca parkingowe i oświetlenie.  
Projekt ma charakter partnerski. Partnerami projektu są Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie oraz Gmina Grodzisk Mazowiecki. Inwestycja dofinansowana zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Realizacja projektu powinna się zakończyć 31 grudnia 2018 r.
Mta
Powrót