BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

(„ŻŻ” nr 35 z dn. 29.08.2017) Mała dekomunizacja w Żyrardowie
Od co najmniej trzech miesięcy – w Żyrardowie nie brakowało emocji związanych z zapowiadanymi zmianami nazw ulic. Do tego władze miasta obligowała Ustawa Sejmowa z kwietnia 2016 roku, z której wynikało, że nazwy ulic, obiektów użyteczności publicznej, które mogą mieć związek z propagowaniem komunizmu, muszą zostać zmienione. Tą sprawą, od kilku miesięcy, zajmował się Zespół ds. Upamiętnienia Historii Miasta Żyrardowa. Powstał tzw. raport ZUH, rekomendujący zmiany ulic i inne działania. W tym dokumencie pojawia się wiele więcej inicjatyw, niż wynika to z oczekiwań ustawodawcy. Uznano, że w Żyrardowie trzeba pozbyć się wszystkich nazw i symboli, mogących przypominać epokę, której już nie ma od 28 lat, włącznie ze zmianą nazwy ulicy 1 Maja.

W żyrardowskim samorządzie  ostateczny termin, podjęcia decyzji o zmianach nazewnictwa ulic i podjęcia innych działań, dotyczących „rozrachunków z przeszłością, wyznaczono na pierwszą powakacyjną sesję, która odbędzie się 31 sierpnia.

Przypomnijmy plany „czystki”

W ramach ustawy dekomunizacyjnej, w świetle opinii Instytutu Pamięci Narodowej, nie podlegają dyskusji zmiany nazw takich  żyrardowskich ulic jak: Jodłowskiego, Doczkała, Basińskiego i Jedności Robotniczej. Pozostałe propozycje zmian nazw ulic i innych działań były rekomendacją zespołu. Zaproponowano zmianę takich ulic jak: Alei Wyzwolenia, Aleja Partyzantów, 16 Stycznia, Roosevelta, Jarosława Dąbrowskiego. Wydawało się, że przesądzony jest już los tablic, mówiących o wyzwolicielach miasta w styczniu 1945 roku, a także innych tablic, nawiązujące do wydarzeń w historii miasta, które kojarzyły się z minioną epoką i upamiętniały wiele osób i wydarzeń z tamtych lat.Debata w tej sprawie była gorąca. Pojawili się zwolennicy radykalnych zmian, jak i ci którzy uważali, że należy dokonać tych zmian, które wynikają z ustawy sejmowej i na tym sprawę zamknąć. Wydawało się, że w tej sprawie Rada Miasta Żyrardowa jest podzielona i było niebezpieczeństwo, że ta kwestia pozostawi dosyć głęboką rysę, nie tylko w samorządzie, ale też się rozpocznie coś w rodzaju podziału, wręcz politycznego w społeczeństwie. Szczególnie gorąca dyskusja odnosiła się do propozycji zmiany ul. 1 Maja na 3 Maja oraz Alei Partyzantów na Aleję Żołnierzy Wyklętych. Wiele wskazuje na to, że nie bez znaczenia były konsultacje, wiele listów i e–maili od mieszkańców miasta oraz  stanowisk i oświadczeń stowarzyszeń. Przeważała opinia, że należy zmienić nazwy tylko tych ulic, które wynikają z rekomendacji Instytutu Pamięci Narodowej i dwie inne.Chociaż przewodniczący żyrardowskiego samorządu Marcin Rosiński zapowiadał w swoim wystąpieniu podczas uroczystości 15 sierpnia, że w tej sprawie nie będzie kompromisu i wzorem żołnierzy z roku 1920 trzeba podejmować radykalne działania. Z programu najbliższych obrad Rady Miasta Żyrardowa wynika, że w Żyrardowie odbędzie się „mała dekomunizacja”. Zmiany będą dotyczyły sześciu ulic i w żadnym dokumencie nie mówi się o innych zmianach. Chociaż wiadomo, że będą działania, aby takowe również nastąpiły, ale nie wyprzedzajmy debaty, jaka się odbędzie już w najbliższy czwartek 31 sierpnia.


Zmiany nazwy ulic, jakie wynikają z projektów przygotowanych uchwał Rady Miasta Żyrardowa:

– Aleja Wyzwolenia na ul. Romana Dmowskiego;

– ul. 16. Stycznia na ul. Henryka hr. Łubieńskiego;

– ul. Jedności Robotniczej na ul. gen. Emila Fieldorfa–Nila;

– ul. Karola Doczkała na ul. gen. Józefa Hallera;

– ul. Kazimierza Basińskiego na ul. Ziemowita Skibińskiego;

– ul. Stefana Jodłowskiego na ul. rot. Witolda Pileckiego.

Inną zmianą wynikającą z pierwotnego zapisu ZUH, jest wpisanie w miejsce żyrardowianina Edwarda Dębińskiego, który miał być nowym patronem ulicy, w miejsce Karola Doczkała, a jest gen. Józef Haller.                

    T.S.

Powrót