BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

(„ŻŻ” nr 24 z dn. 13.06.2017) Pierwszy dom komunalny po „Trzech Koronach”
We wtorek 6 czerwca na terenie wyznaczonym na budowę komunalnego budynku mieszkaniowego przy ul. Waryńskiego odbyło się symboliczne wbicie pierwszego szpadla w miejscu gdzie w ciągu dwóch lat powstanie wielorodzinny obiekt. Tradycyjnie, pierwszymi budowniczymi byli włodarze miasta – prezydent Wojciech Jasiński i jego zastępca Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Gospodarz spotkania inwestycyjnego, na rozpoczynającej się budowie przy ulicy Waryńskiego 42 przedstawił wykonawców tego przedsięwzięcia, którymi są: TEL-BUD Sławomir Borkowski i „AMAT” Zbigniew Hordyj. Wartość inwestycji wynosi ponad 5,9 mln, z czego 2,2 mln zł miasto otrzymało jako dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W budynku będą mogły zamieszkać 43 rodziny. Jak informuje Urząd Miasta będzie to obiekt jednoklatkowy, o trzech kondygnacjach nadziemnych, we fragmencie - czterech, bez podpiwniczenia z poddaszami nieużytkowymi. W etapie drugim przewiduje się rozbudowę budynku o bryłę o trzech kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia.
Powstały budynek stanowić będzie kontynuację pierzejowej, zwartej zabudowy ulicznej i będzie przylegał bezpośrednio do ściany istniejącego obiektu mieszkalnego.
Elewacja frontowa będzie zawierać elementy dekoracji takie jak ozdobne gzymsy, wnęki podokienne oraz balkony i balustrady zabezpieczające okna sięgające do podłogi. Teren wokół budynku będzie zagospodarowany zielenią a także ławkami, stolikami do gier, pergolami rekreacyjnymi i śmietnikowymi. Wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-jezdne oraz parkingi.
 O najem mogą ubiegać się osoby, które posiadają umowę najmu w mieszkaniowym zasobie i nie posiadają zadłużenia z tytułu najmu. Kolejnym warunkiem przydzielenia lokalu komunalnego jest jednorazowa wpłata kaucji w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu obliczonego według stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy najmu. Osoby starające się o przydział lokalu w budynku przy ul. Waryńskiego, powinny złożyć wniosek do końca tego roku.
Inwestor, czyli władze miasta zapowiadają, że zakończenie budowy i pierwsze „parapetówki” można zaplanować na środek lata czyli w lipcu lub w sierpniu 2018 roku.
Przewertowałam stare roczniki „Życie Żyrardowa”. Okazuje się, że będzie to drugi budynek komunalny, jaki powstanie w Żyrardowie w minionych dekadach, po roku 1990. W połowie lat dziewięćdziesiątych oddano do użytku tzw. „Trzy Korony” przy ulicy Łukasińskiego.


Zuzanna Bożek

Powrót