Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

("ŻŻ" 50 13.12.2016) - Inwestycje mają służyć mieszkańcom, a nie władzy
Rozmowa z Krzysztofem Lucjanem Chrzanowskim – Zastępcą Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Minęło 1,5 roku, od kiedy pracuje pan na stanowisku zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa. Czy powrót do tej odpowiedzialnej pracy, w rodzinnym Żyrardowie, był dobrą decyzją?


- Po propozycji złożonej przez prezydenta Wojciecha Jasińskiego, podjąłem świadomą decyzję, gdyż przez długie lata pracowałem na rzecz swojego miasta i zawsze to przynosiło mi ogromną satysfakcję. Tak jest i obecnie, kiedy przychodzi mi wypełniać ważne miejskie zadania i rozwiązywać lokalne problemy. Przyznaję, że sytuacja w wielu kwestiach wymaga wytężonej pracy, a wręcz determinacji w wypełnianiu roli, jaką mi powierzono.

 Przejdźmy do spraw inwestycyjnych, na które mieszkańcy od dawna czekali. Budowa i przebudowa infrastruktury komunikacyjnej.


- Realizacja tych zadań jest konieczna, a działania inwestycyjne w tym zakresie rozpoczęły się w minionym roku m.in. od modernizacji i zmiany organizacji ruch na ulicy Limanowskiego z ulicą Żeromskiego. W tym roku tych inwestycji jest już znacznie więcej. Teraz są przebudowywane ulice: Środkowa, Okrzei i skrzyżowanie ul. Skrowaczewskiego z ul. Izy Zielińskej. Natomiast w przyszłym roku podejmujemy się zadania przebudowy m.in. ulicy Bohaterów Warszawy i wspólnie ze starostwem ul. Żeromskiego. Zostanie też wykonana ul. Bema, na co otrzymaliśmy ponad 1,7 mln. zł. Przypomnę, że w programie budowy i przebudowy dróg w Żyrardowie przyjętego w roku 2011, na tej liście znajduje się ponad 20 niezrealizowanych zadań drogowych i są tam też takie, które trzeba wybudować od podstaw. Nie ulega wątpliwości, że te modernizacje, a te ulice i chodniki nie były remontowane, nawet od kilkudziesięciu lat i uległy dużej degradacji. W tym roku na poprawę tego stanu w budżecie miasta przeznaczono blisko 6 milionów złotych. W roku 2017 i w kolejnych latach, chcąc kontynuować ten program, ta kwota nie może być niższa od tegorocznej. Naszym samorządowym obowiązkiem, jest poprawa życia mieszkańców, a stan dróg jest ważnym tego elementem.

Mówiąc o szlakach komunikacyjnych nie można zapominać o ścieżkach rowerowych, których w Żyrardowie nie ma zbyt wiele.


- Takich bezpiecznych dróg dla rowerzystów w Żyrardowie nie ma zbyt wiele, ale jest szansa na radykalną poprawę w tym zakresie. Pomyślnie przeszliśmy ocenę formalną naszego wniosku o dofinansowanie kolejnych kilometrów dróg rowerowych, wraz z parkingami dla nich. Jest to duży wniosek, złożony wspólnie z Grodziskiem Mazowieckim, Pruszkowem, Michałowicami, Podkowa Leśną i Milanówkiem, na łączna kwotę 37 milionów złotych, w tym żyrardowski projekt opiewa na blisko 8 milionów. Jeśli projekt otrzyma ostateczną akceptację, zakładamy, że do roku 2018 przybędzie kilka kilometrów takich tras w Żyrardowie. To przedsięwzięcie jest ogromną szansą na wyremontowanie starych chodników, też i tych nie remontowane od dziesięcioleci. W okolicach dworca kolejowego, po obydwu stronach szlaku kolejowego, w ramach programu „Parkuj i jedź” w następnym roku wybudujemy dwa parkingi, na co otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW w wysokości 80 proc. kosztów tej inwestycji i powstanie tam blisko 150 miejsc parkingowych.

Rewitalizacja miasta. Jak będzie realizowalne to dosyć tajemniczo brzmiące pojęcie?


– Generalnie dzisiaj mówimy o rewitalizacji Żyrardowa, przede wszystkim w kontekście społecznym. Jest to przyjęcie takiego kierunku, kiedy cele działalności władz samorządowych i prezydenta miasta będą zgodne z oczekiwaniami lokalnej społeczności. Oznacza to, że realizując konkretne projekty musimy udowodnić, że jest to akceptowane społecznie, a mieszkający na tzw. terenie zdegradowanym – głównie przez czas i zaniechanie tam inwestycji, w wyniku tych działań, będą mieli wyższy poziom życie.

Może pomówmy o konkretnych planach w tym zakresie.


- Obecnie konsultujemy z mieszkańcami rewitalizację obszaru kwartału mieszkaniowego przy kościele farnym, czyli w regionie ulic: Waryńskiego i Mireckiego. Tutaj są już konkretne plany zagospodarowania terenu, ale w taki sposób, jak tego oczekują mieszkańcy. Pojawią się możliwości budowy dróg dojazdowych, chodników, oświetlenia czy innych udogodnień dla osób z tego regionu miasta. Rozpoczęty proces rewitalizacji obszarów tej, ale też i innych części miasta, jest rozłożony być może nawet i na kilkanaście lat. Zaczynamy od projektów najbardziej koniecznych w centrum miasta i zagospodarowania przestrzeni zabytkowych. Jeśli spojrzymy na kwartał starej zabudowy budynków robotniczych z XIX wieku, wykonanej z pięknej czerwonej cegły i z drewnianymi komórkami to, tam wciąż jest XIX wiek i trzeba to zmienić i uporządkować. Innym, ale jakże ważnym przedsięwzięciem w tym procesie będzie wybudowanie nowej drogi na ulicy Nowy Świat, która sprawi, że przyśpieszy rewitalizację obiektów w tej części byłych Zakładów Lniarskich. Uważam, że dopóki nie będzie tam drogi, nie pojawi się ożywienie gospodarcze, a temu mają służyć inwestycje infrastrukturalne. Także rewitalizacja dużego obszaru miasta zmieni jego oblicze i ułatwi życie mieszkańcom. Taki  jest jej zasadniczy cel.

Oczywiście w tym zakresie znajdzie się również i ,,Kantor”?


- To będzie kolejny przykład podnoszenia jakości życia i usług dla naszych mieszkańców. Kantor nie będzie typowym budynkiem administracyjnym, a połączy wiele innych funkcji. Obecnie w oparciu o uchwałę Rady Miasta Żyrardowa, w sprawie tego obiektu, przeprowadzamy procedurę formalno-prawną jego rewitalizacji. Docelowym jest stworzenie spółki miasta Żyrardów i Banku Gospodarstwa Krajowego. Po remoncie tego obiektu powstanie nowa infrastruktura, szansa na miejsca pracy i przywrócenie mieszkańcom pięknego, historycznego budynku.

- Rewitalizacja to także nowe obiekty na tzw. zdegradowanym terenie…


- Planujemy wybudowanie, pierwszego od lat dziewięćdziesiątych, budynku czynszowego u zbiegu ul.: Waryńskiego i Jasnej. To z jednej strony stworzy możliwość zapewnienie ludziom lepszych warunków mieszkaniowych i rotację w zakresie zasobów czynszowych i socjalnych, ale też i pozwoli za zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej. Dzięki temu tworzymy nowe oblicze miasta i damy szansę na poprawę warunków życiowych naszym mieszkańcom. W tym kontekście mógłby wymieniać każdą z planowanych inwestycji właśnie mającą taki właśnie kierunek. Czy to będzie przedszkole nr 9, gdyż jest złożony wniosek o jego dofinansowanie remontu, tak obiektu historycznego, jak i placówki oświatowej. Można mówić o planach zagospodarowanie ulicy 1 Maja od strony, gdzie funkcjonuje m.in. biblioteka i straż miejska. Takich przestrzeni jest bardzo dużo i długo można byłoby je wymieniać. Wiele z tych kwestii jest już realizowanych, czy wrę wykonanych, jak choćby budowa nowoczesnego boiska przy hali sportowej ZSP nr 2.

- Pojawiło się określenie konsultacje, wcześniej powiem delikatnie, nie było ono zbyt powszechnie stosowane. Skąd ta zmiana?


- Uważam, że każda władza nic nie robi dla siebie. To mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć w istotnych dla nich kwestiach, gdyż publiczne pieniądze powinny być wydawane w ich dobrze pojętym interesie. Budowanie czegoś, niezgodnego z oczekiwaniami lokalnej społeczności nie ma sensu…


Niewątpliwie duży sens ma budowa nowego przedszkola.


- Nikt nie ma wątpliwości co do takiej potrzeby i zaznaczę, że jest to kolejny etap rewitalizacji miasta. Mamy na ten cel teren uzbrojony przy ul. ks. Brzózki, w miejscu, gdzie  znajdowała się właśnie taka placówka oświatowa. Naszym celem, aby budować rozsądnie, po dokładnej analizie zapotrzebowania w przyszłości na to przedszkole, jak i rozwiązań techniczno-finansowych. Niedawno zrobiłem rekonesans po okolicznych miastach i uważam, że takie funkcjonalne przedszkole można zbudować za kwotę w granicach 3-4 milionów złotych, a jego koszty można znacznie obniżyć poprzez zastosowania proekologicznych rozwiązań i pozyskanie na nie dofinansowań. W tym roku powinniśmy przystąpić do wykonania takiego projektu, aby w przyszłym roku dokonać wyboru wykonawcy i rozpocząć budowę przedszkola. Taka inwestycja może powstać w pół roku.

,,Miasto ogród” – po piękne określenie również wymaga uwagi władz miasta.


- To jest nasze oczko w głowie i są bardzo ambitne plany, aby te zasoby przyrodnicze, kulturowe, jak i historyczne chronić i wzbogacać. Niedawno złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 85 proc. z 15 milionów złotych, gdyż przewidujemy, że tyle będą wynosiły koszty całkowite projektu złożonego do konkursu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, odnoszącego się do rewaloryzacji zieleni miejskiej. Wcześniej wykonaliśmy dobrze przygotowany projekt i dokonano inwentaryzacji stanu zasobów zieleni miejskiej. To będzie wielki krok w celu zachowana tego pięknego ,,Miasta ogrodu” dla przyszłych pokoleń, a dla dzisiejszych mieszkańców stworzenie go coraz bardziej przyjaznego. Jest to także ważne dla osób z zewnątrz, aby ich przekonać ich, że tutaj warto zamieszkać w mieście posiadający 368 obiektów zabytkowych otoczonych piękną zielenią.

Dziękuję za rozmowę.


Tadeusz Sułek

Powrót